Christelijk Gemengd Koor "Immanuël"

Namens bestuur, dirigent en leden heten wij u van harte welkom op de website van ons koor "Immanuël". Het koor is opgericht in 1993 en telt op 1 januari 2019 108 leden, verdeeld over ongeveer 80 dames en 28 heren. Doelstelling van ons koor is te zingen tot Gods eer. Ons repertoire bestaat dan ook uit psalmen, gezangen, opwekkings- en andere geestelijke liederen.

Het koor staat sinds september 2006 onder leiding van dirigent Peter Burger uit Waddinxveen. In het afgelopen jaar (2018) heeft ons koor het 25-jarig jubileum gevierd. Naar aanleiding hiervan werd een prachtig jubileumconcert gegeven op 2 november jl. in de Oude Jeroenskerk te Noordwijk. Ook heeft het koor meegewerkt aan verschillende concerten in en buiten Katwijk.

In het bijzonder denken we dan aan ons Passie en Paasconcert in de Immanuelkerk te Rijnsburg, de zangmiddag voor ouderen in de Nieuwe Kerk te Katwijk, het zanguur met club Elim en ons Kerstconcert met mannenkoor Eben Haezer in de Oude Jeroenskerk te Noordwijk.
Ook aan andere zangavonden verleenden we medewerking.

Mede dankzij onze gedreven en enthousiaste dirigent Peter Burger en de medewerking van landelijk bekende musici kunnen we terugzien op een fijn muzikaal jaar.

Voor het jaar 2019 zijn er weer vele mooie concerten in het vooruitzicht. Speciaal noemen we ons concert op zaterdag 13 april 2019 in de Concertgebouw De Doelen te Rotterdam.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Concertagenda op onze website.

We hopen dat we u enthousiast hebben gemaakt zodat u ook bij ons komt zingen. We verheugen ons in het bijzonder in nieuwe, enthousiaste (jonge) leden. U en jij zijn van harte welkom op onze repetities,
iedere vrijdagavond van 19.20 tot 21.30 uur in de Oranjezaal van Kerkelijk Centrum "Het Anker" aan de Voorstraat in Katwijk.

Neem voor meer informatie een kijkje op onze website.

Bestuur, dirigent en leden van Immanuel bedanken u voor uw bezoek aan onze website en staan open voor eventuele suggesties die via de e-mail aan de voorzitter of secretaris kunnen worden doorgegeven.

Jan Doppenberg, Voorzitter
Anja Guijt, Secretaris.

Christelijk Gemengd Koor Immanuël uit Katwijk aan Zee
Geen show gevonden! show="12" bestaat niet.
Klik hier om de CD te bestellen!!
Christelijk Gemengd Koor "Immanuël"
T: (071) 407 77 59
E: immanuelkoor@kpnplanet.nl

Muziek UIT
Muziek AAN